De Oude Joodse Begraafplaats in de Joodse Wijk

De Oude Joodse begraafplaats in Josefov, de Joodse Wijk van Praag, is een monument van wereldbelang. Het werd gesticht in de eerste helft van de vijftiende eeuw en is samen met de Oudnieuwe Synagoge een van de belangrijkste bewaard gebleven monumenten in de Joodse stad Praag.

Dit gebied diende tevens als brandbuffer. Als de omliggende huizen zouden afbranden, konden de vlammen niet gemakkelijk naar de Oudnieuwe synagoge overspringen.

De begraafplaats was in gebruik tot 1787 en heeft een oppervlakte van ongeveer elfduizend vierkante meter. Binnen het complex liggen twaalfduizend grafstenen. De oudste grafsteen van de geleerde en dichter Avigdor Kar dateert uit 1439. De begraafplaats is in het verleden meerdere malen uitgebreid. Toch was dat niet voldoende en aangenomen wordt dat er op de begraafplaats meerdere graflagen (maximaal tien) op elkaar liggen. 

Enkele bekende namen liggen hier begraven

De belangrijkste persoon begraven op de Oude Joodse Begraafplaats is ongetwijfeld de grote religieuze geleerde en pedagoog Rabbijn Yehuda Liwa ben Becalel, bekend als Rabbijn Löw († 1609), over wie een legende bestaat van de schepping van een kunstmatig wezen - een golem. Lees en bekijk hier de legende.

Er bevinden zich meer bekende Joodse persoonlijkheden: 

  • Mordechai Maisel († 1601), primaat van de Joodse gemeenschap, naar wie de Maisel-synagoge is vernoemd. Zijn graf bevindt zich onder een vierzijdige tombe, te zien in het midden van onderstaande foto.

Het graf van Mordechai Maisel in het midden van de foto

  • David Gans († 1655): Renaissance-geleerde, historicus, wiskundige en astronoom
  • Josef Šalom Delmedig († 1655): wetenschapper
  • David Oppenheim († 1736): rabbijn en verzamelaar van Hebreeuwse manuscripten en prenten 

Briefjes en steentjes

Een oud joods gebruik is om op de graven van de overledenen briefjes met wensen achter te laten. Dit komt omdat de overledenen contact hebben met de hemel en dus wensen in vervulling kunnen laten gaan. Deze wensen mogen echter nooit over betere welstand gaan. Omdat de briefjes bij de minste of geringste wind wegwaaien, worden ze vaak bedekt met een klein steentje.

Je zult geen bloemen aantreffen bij een joods graf onder het motto: bloemen vergaan, stenen blijven bestaan. 

Je ziet de opgevouwen briefjes met wensen erop.

Verliefd op Praag

Rating: 5 sterren
3 stemmen