Tijdlijn

Ontdek de intrigerende geschiedenis van Praag en de bredere regio Bohemen en Tsjechië. Van de vroege nederzettingen en middeleeuwse pracht tot de turbulente tijden van het Habsburgse rijk en de modernisering onder het communisme. Welke historische personen hebben bijgedragen aan het Praag van nu? Deze tijdlijn onthult de veerkrachtige geest van een natie. Verken politieke omwentelingen, culturele bloeiperioden en de blijvende erfenis die Praag en zijn omgeving hebben gevormd tot de fascinerende bestemming die het vandaag is.

800 - 1000

850 - 895 De Tsjechische stammen zijn door Hertog Borivoj verslagen, de eerste historisch vastgelegde lid van de Premyslid dynasty. Hij initieert de bouw van de Praagse Burcht.

874 Methodius, de apostel van de Slaven, doopt Borivoj. Na zijn dood wordt zijn Christelijke vrouw Ludmila vermoord en wordt de eerste Boheemse martelaar en patroonheilige.

900 - 1000 Joodse, Germaanse, Franse en Italiaanse kooplui vestigen zich in Praag.

921 Ludmila's kleinzoon, Wenceslas, wordt Hertog van Bohemen en bouwt de Rotunda van Sint Vitus op de plek waar nu de Sint Vituskathedraal staat.

935 Wenceslas wordt vermoord door zijn broer Boleslav de Verschrikkelijke.

975 Praag wordt verheven tot de status van bisdom en Adalbert wordt benoemd tot de bisschop van Praag.

993 Adalbert sticht het benedictijnse Brevnov klooster, dat je nog steeds kunt bezoeken.

993 De Premyslid-overheersing wordt geconsolideerd met de vernietiging van de Slavniks, de op een na machtigste familie in Bohemen.

Het Brevnov klooster bestaat nog steeds

1000 - 1200

1085 Hertog Vratislav II wordt gekroond tot de eerste koning van Bohemen, een titel die hem door keizer Hendrik V wordt toegekend als dank voor zijn hulp bij de strijd om de inhuldiging van paus Gregorius VII.

1140 Vladislav II sticht het premonstratenzer Strahov-klooster.

Ingang van het Strahov klooster

1158 Hertog Vladislav II krijgt de erfelijke titel van koning van keizer Frederik Barbarossa in Noord-Italiaanse steden, waardering voor zijn hulp tegen rebellie

1170 Er wordt begonnen met de bouwwerkzaamheden aan de Judithbrug, de eerste stenen brug over de Moldau.

1178 Hertog Soběslav Il verleent Duitse kooplieden bepaalde privileges als aanmoediging voor hen om in Praag te blijven. Deze omvatten het recht om te worden behandeld door de Duitse wet, fiscale stimuleringsmaatregelen en vrijstelling van militaire dienst.

1198 De Keizer verheft Přemysl Otakar I tot de status van koning

1200 - 1400

1231 Onder Wenceslas I krijgt de Oude Stad stadsrechten en wordt ze versterkt met muren.

1232-1234 Eberhard, later Meester van de Koninklijke Munt, sticht de St. Gallus Stad binnen de muren van de Oude Stad.

1257 Het gebied dat nu bekend staat als Malá Strana wordt door Přemysl Otakar II gesticht als een Duitse nederzetting die valt onder het wetboek van Maagdenburg.

1306 De Premyslid-dynastie sterft uit met de moord op Wenceslas III.

1310 Na vier turbulente jaren, waarin de Habsburgers zonder succes voor de eerste keer de troon van Bohemen proberen over te nemen, vecht Jan van Luxemburg, echtgenoot van de Premyslid-prinses Elizabeth, zich door de stad heen en wordt koning.

1320 Berka van Dubé, de burggraaf van de Praagse Burcht, sticht een derde stad langs de oude weg van Pohorelec tot aan de Burcht en noemt het Hradčany

1338 Jan van Luxemburg verleent de inwoners van de Oude Stad het recht om hun eigen stadhuis te bouwen in ruil voor financiering van zijn buitenlandse campagnes

Karel IV, de invloedrijkste koning van Bohemen en voor Praag

1344 Karel IV regeert Bohemen als regent. Dankzij zijn goede relatie met de Heilige Senaat sticht hij de kathedraal van St. Vitus en wordt tot aartsbisdom verheven.

1346 Karel IV wordt koning van Bohemen.

1348 Karel IV sticht zijn gelijknamige universiteit samen met de Nieuwe Stad, waardoor Praag de grootste stad van Midden-Europa wordt.

1353 Karel wordt het Heilige Roomse Keizer en Praag wordt verheven tot de hoofdstad van het Heilige Roomse Rijk

1357 Karel IV bouwt een nieuwe stenen brug ter vervanging van de Judith-brug die in 1342 door een overstroming werd weggevaagd. Vanaf 1870 wordt de brug de Karelsbrug genoemd.

1360 Karel IV breidt Malá Strana uit in zuidelijke richting en omsluit het binnen een nieuwe muur, de Hongermuur

Standbeeld van Karel IV bij de Karelsbrug

1378-1419 Tijdens het zwakke bewind van Wenceslas IV leidden de sociale onrust tot een achteruitgang van de morele normen van de geestelijkheid.

1400 - 1600

1409 Onder impuls van Jan Hus verandert Wenceslas IV de stemstructuur binnen de universiteit met het decreet van Kutná Hora, waardoor de inheemse Bohemers een duidelijk voordeel krijgen ten opzichte van de Duitsers, van wie velen het land in afkeer verlaten.

1415 Jan Hus wordt opgeroepen voor het Concilie van Konstanz om zijn ketterse opvattingen over de leer van de Kerk te verdedigen. Hij weigert zijn geloofsovertuigingen in te trekken en wordt op de brandstapel verbrand, ondanks dat hem veilige bescherming is gegarandeerd, waardoor een luidruchtige, brede reactie tegen de gevestigde Kerk ontstaat.

1419 Een menigte onder leiding van Jan Želivský bestormt het stadhuis van de Nieuwe Stad en eist de vrijlating van gevangengenomen radicale Hussieten. De raadslieden weigeren en worden uit de ramen de dood in geslingerd in wat bekend werd als de Eerste Defenestratie van Praag.

1420 Paus Martinus V vaardigt een pauselijke Bul uit waarin hij een kruistocht tegen Boheemse ketters afkondigt, waarmee hij de periode van de Hussietische-oorlogen inluidt.

Tussen 1421 en 1431 werden in totaal vijf kruistochten gelanceerd tegen de Hussieten door de gecombineerde krachten van het rijk, die allemaal eindigden in een vernederende nederlaag voor de Heilige Legers. Generaal Jan Žižka verwierf onsterfelijkheid onder de Tsjechen door enkele overwinningen aan de kant van de Hussieten. Zijn standbeeld pronkt op het Nationaal Monument op de Vitkov heuvel.

Het standbeeld van Jan Zizka  is van grote afstand te zien

1436-71 George van Podebrady komt uit de onrust van het Hussitische conflict tevoorschijn en wordt tot koning gekozen. In zijn wens om de Concilie van Bazel te handhaven, die de afwijkende protestanten in een broze vrede met Rome hield, werd hij gedwongen een behendig spel te spelen waarmee hij de Boheemse opvolging voor de bevriende Jagiellaanse dynastie in Polen veiligstelde.

1490 De Boheemse landen verenigen zich met die van Polen en Hongarije en koning Vladislav Jagiello verplaatst de hoofdstad van Praag naar Buda.

1526 Ferdinand I wordt gekozen tot koning van Bohemen. Daarmee wordt de heerschappij van de machtige Oostenrijkse familie gevestigd, die tot 1918 zou voortduren.

1541 Grote delen van Praag (Hradcany en Mala Strana) worden in renaissance stijl herbouwd na een vernietigende brand.

Vanaf 1549 De impuls van de Contra-reformatie, in Bohemen door de Habsburgers onderwezen, wordt getemperd door de vestiging van de gemeenschap van Duitse Lutheranen.

1556 Ferdinand I wordt keizer en nodigt de Jezuïeten uit naar Praag om de bevolking tot het katholicisme te bekeren. Het Clementinum wordt gebouwd.

Het Clementinum, gebouwd als jezuïetencollege

1575 De Boheemse protestanten  gaan akkoord met de Boheemse Belijdenis om de gedateerde Concilie van Bazel te vervangen.

1583-1612 De Tsjechische cultuur profiteert van de tijdelijke verhuizing van het Keizerlijke hof van Wenen naar Praag, dat onder Keizer Rudolf II een artistiek en intellectueel centrum wordt, ongeëvenaard sinds de tijd van Karel IV.

Schilderij van Rudolf II door Giuseppe Arcimboldo

1600 - 1800

1609 Ondanks overweldigende tegenstand van de Tsjechische landen en zijn broer Mathias II in Hongarije gaat Rudolf II uiteindelijk overstag en ondertekent hij de Majesteitsbrief, waarin hij religieuze vrijheid aan de Bohemers geeft.

1611 Bij de troonsafstand van Rudolf II wordt zijn broer Matthias koning.

1618 Katholieke functionarissen schenden opzettelijk de voorwaarden van Rudolfs Majesteitsbrief. Als vergelding worden ze uit de ramen van de Praagse Burcht gegooid door leden van de radicale protestantse adel in wat bekend werd als de Tweede Defenestratie van Praag. Dit resulteert uiteindelijk in de Dertigjarige Oorlog.

1619 De Boheemse Staten verwerpen de zoon van Matthias' opvolger Ferdinand II en kiezen voor Frederik V, Keurvorst van de Palts, als koning.

1620 Ferdinand II keert terug naar Praag om aanspraak te maken op de troon en verslaat de strijdkrachten van de Boheemse Landen in de Slag om de Witte Berg. Frederik V, bekend als de "Winterkoning", ontvlucht de stad na een korte regeerperiode.

1621 Zevenentwintig leiders van de protestantse anti-Habsburgse opstand worden geëxecuteerd op het Oude Stadsplein.

Voor het stadhuis liggen 27 kruisen in de stoep ter nagedachtenis aan de executie van 1621

1627 Het katholieke geloof wordt de enige toegestane religie. De leden van de adel die weigeren het katholieke geloof aan te nemen, worden gedwongen te emigreren en al hun bezittingen achter te laten, waardoor de bevolking van Bohemen met een kwart afneemt.

1631 In de loop van de Dertigjarige Oorlog is het Zweedse leger opgeschoven naar de poorten van Praag, maar wordt teruggedreven door generaal Albrecht Wallenstein.

1648 De Vrede van Westfalen bezegelt het einde van de Dertigjarige Oorlog. Het economische en culturele belang van Praag neemt snel af.

1741-1742 Bezetting van Praag door Frans-Beierse troepen.

1781 Het Edict van Tolerantie wordt aangenomen door Jozef II. Het programma van progressieve hervormingen begint met de afschaffing van de kloosters.

1784 De Oude Stad, de Nieuwe Stad, Hradčany en Malá Strana worden verenigd als één administratief geheel.

1800 - heden

1848 Praagse Opstand: een mislukte Tsjechische nationalistische opstand in de straten van Praag volgt op de weigering van de autoriteiten om gelijke rechten te verlenen aan Tsjechen en Duitsers.

1861 De grondwet van februari draagt ​​bepaalde bevoegdheden over aan de democratisch gekozen Rijksraad.

1882 De Praagse Universiteit is verdeeld op basis van nationaliteit.

1918 De Tsjechoslowaakse Republiek wordt opgericht, hoewel de grenzen nog niet zijn bevestigd. De daaropvolgende integratie van Slowakije en Sudetenland zou verstrekkende gevolgen hebben voor de Tsjechoslowaakse staat. Tomáš G. Masaryk wordt de eerste president.

Het standbeeld van Tomáš G. Masaryk voor de Praagse Burcht op het Hradcanske namesti

1938 In een sfeer van verzoening wordt het Akkoord van München ondertekend, waardoor het Sudetenland aan Hitler-Duitsland wordt overgedragen.

1939 Hitler neemt de rest van het land op in het nazi-protectoraat Bohemen en Moravië.

1942 Moordaanslag op nazi-officier Reinhard Heydrich in Praag door Tsjechische verzetshelden

1942 De dorpen Lidice en Ležáky worden als vergeldingsactie in opdracht van Hitler van de aardbodem weggevaagd en de dorpelingen geëxecuteerd of gedeporteerd

14 februari 1945 Amerikaanse bommenwerpers op weg naar Dresden komen door een navigatiefout boven Praag terecht en droppen boven de stad 152 ton aan bommen.

5-8 mei 1945 De Praagse Opstand:  opstand van de bevolking van de stad Praag tegen de Duitse bezetter.

1945 De Tsjechische regering kondigt het Košice-programma aan voor een socialistische staat, dat, hoewel het ideeën bevatte die vergelijkbaar waren met die van president Beneš, doordrenkt was met communistische inhoud.

1948 De Communistische Partij neemt de macht over via een bloedeloze staatsgreep. Tsjecho-Slowakije wordt een Volksrepubliek.

1960 De Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek wordt opgericht.

1968 De periode van liberalisering onder Svoboda en Dubček, bekend als de Praagse Lente, wordt met geweld beëindigd door de tussenkomst van troepen van het Warschaupact.

1969 Jan Palach steekt zichzelf in brand op het Wenceslaslplein als protest tegen de gelatenheid van de Tsjechische bevolking.

1989 Fluwelen revolutie: op 17 november gaan de inwoners van Praag de straat op en dwingen de Centrale Raad van de Communistische Partij af te treden.

Monument voor de Fluwelen Revolutie in Narodni

1990-1992 Tsjechische en Slowaakse Federale Republiek

1993 Tsjechië gaat als democratische staat verder zonder Slowakije

1999 Tsjechië treedt toe tot de NAVO

2004 Tsjechië treedt toe tot de EU, maar behoudt zijn eigen munteenheid

Verliefd op Praag

Rating: 0 sterren
0 stemmen