Rabbijn Löw en de legende van de Golem

De legende van de golem neemt ons mee naar Praag aan het einde van de 16e eeuw, naar het bewind van keizer Rudolf II. In die tijd stroomden talloze kolonies joden uit Rusland en de Balkan het Joodse getto van Praag binnen. Ook Joodse jagers uit alle hoeken van Europa zochten hier hun toevlucht. De lokale Tsjechische bevolking kwam vaak in opstand tegen de lokale Joodse gemeenschap. De rellen groeiden vaak uit tot gewelddadige anti-joodse pogroms.

In deze moeilijke tijd was de Praagse rabbijn Yehuda Löw ben Becalel, een man over wiens daden en magie vreemde verhalen deden. De rabbijn bood niet alleen geestelijke troost aan zijn geloofsgenoten, maar was ook een wijze raadgever en een rechtvaardige rechter. Rabbijn Löw woonde in de buurt van de Oude Synagoge, maar geruchten over zijn wijsheid verspreidden zich tot ver buiten de grenzen van het Joodse getto van Praag, zelfs in niet-joodse kringen. 

Golven van haat jegens de Joden van Praag kwamen op en het leek erop dat de rabbijn niet in staat zou zijn om alle tegenslagen van zijn volk af te wenden. De rabbijn bracht avonden door met het bestuderen van boeken, op zoek naar een antwoord.

Er wordt gezegd dat op een nacht de rabbijn een teken kreeg in een droom: Maak van klei een wezen dat je zal helpen tegen alle vijanden! 

Rabbijn Löw werd wakker, stond op uit zijn bed en zat tot diep in de nacht tussen oude boeken en manuscripten voordat hij vond wat hij zocht. Hij schreef een paar heilige woorden op een stukje perkament en ging toen pas terug om met een gerust hart op zijn bed te gaan liggen.

De volgende dag begon de rabbijn met twee helpers de Golem te maken en bracht hem tot leven door de sjem, een stukje perkament met de naam van God erop, in zijn mond te stoppen. De golem gehoorzaamde degene die de sjem in zijn mond stopte en deed het toegewezen werk. Hij werd weer geïmmobiliseerd door de sjem te verwijderen. Hij bleef stil in de hoek van de kamer staan ​​tot de volgende klus was toegewezen.

Aan het einde van de week, vlak voor het begin van de sabbat, moest de sjem uit de mond van de Golem gehaald worden, anders zou de Golem een eigen leven gaan leiden door het verbreken van de zaterdagsrust.

De golem in het trottoir

Rabbijn Löw bij het Nieuwe Stadhuis

De golem keert zich tegen het volk

Op een dag werd de enige dochter van de rabbijn ernstig ziek. Haar wanhopige vader verzorgde haar dag en nacht, maar de ziekte werd steeds erger. In de vroege avond van vrijdag moest hij haar ziekbed verlaten voor de traditionele devotie. Doordat hij was afgeleid door de ziekte van zijn dochter, vergat hij het briefje bij de golem uit z'n mond te halen.

De kleidienaar kwam tot leven en omdat hij geen nuttig werk had toegewezen gekregen, begon hij de kostbare meubels en beelden in het huis van de rabbijn te vernielen. De doodsbange dienstmeid rende naar de synagoge en smeekte de rabbijn om de razernij te stoppen. Hij schreeuwde tegen de Golem dat hij moest stoppen en haalde het briefje uit zijn mond. En aangezien de verwijdering plaatsvond tijdens een Joodse feestdag, verbrokkelde de Golem tot stof.

Bedroefd keerde de rabbijn terug naar de synagoge en beëindigde de gebeden. Na terugkomst van de tempel klaagde hij echter niet meer over het verlies van de kunstvoorwerpen of de kleireus. Ondertussen herstelde zijn dochter wonderbaarlijk.

De legende van de Praagse golem komt uit de periode van de Middeleeuwen , maar het werd pas in de 18e eeuw in verband gebracht met de figuur van Rabbi Löw .

Volgens de legende werd de Golem begraven op de zolder van de Oude Synagoge . 

Bekijk de animatie over de legende van de Golem:

Verliefd op Praag

Rating: 5 sterren
3 stemmen